Jak obliczyć zwrot podatku VAT z Niemiec?

Sie 21, 2019

Jak obliczyć zwrot podatku VAT z Niemiec?

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wieloma obowiązkami dotyczącymi zarówno kwestii kadrowych, jak i finansowych. Jedną z kwestii, które należy brać pod uwagę, jest rozliczanie podatków. O tyle, o ile znajomość polskiego prawa podatkowego nie jest dla większości przedsiębiorców zbyt skomplikowanym zadaniem, o tyle rozliczanie podatków z zagranicy jest już  nieco większym wyzwaniem. Obecnie wiele polskich firm decyduje się na zakupy produktów i materiałów niezbędnych do prowadzenia swojego własnego biznesu w Niemczech. Jak rozliczać zwrot podatku VAT z tego kraju? Dowiedz się, jakich formalności musisz dopełnić oraz czego dopilnować, aby wszystko poszło zgodnie z planem w tej kwestii.

Kto i kiedy może ubiegać się o zwrot podatku VAT z Niemiec?

Firmy, które działają w Polsce, ale dokonują zakupów oraz innych inwestycji na terenie Niemiec, mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT na podstawie Dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008. Określa ona, na jakiej zasadzie podatnik może ubiegać się o zwrot wartości dodanej, jeśli nie prowadzi działalności w danym państwie należącym do Unii Europejskiej, ale prowadzi ją w innym państwie członkowskim, w tym przypadku w Polsce. To prawo pozwala na odzyskanie podatku VAT za zakupione towary oraz usługi na ściśle określonych zasadach, których oczywiście trzeba dopilnować, aby wniosek o zwrot VAT został pozytywnie rozpatrzony. Warto zapoznać się nie tylko z Dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008, ale również z prawem podatkowym obowiązującym w Polsce i dotyczącym ubiegania się o zwroty podatkowe dla firm, a także z prawem obowiązującym na terenie Niemiec. Profesjonalna i kompleksowa wiedza pomoże Ci w szybkim załatwieniu sprawy. Jeśli nie jesteś specjalistą w tym zakresie, to warto w tej kwestii poradzić się fachowców ze sprawdzonej firmy zewnętrznej, która zajmuje się rozliczaniem podatków zagranicznych.

Aby móc ubiegać się o zwrot podatku VAT z Niemiec należy spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszym z nich jest oczywiście konieczność nabycia w Niemczech towarów lub usług, od których naliczony został podatek VAT, w przeciwnym razem nie będzie bowiem czego rozliczać. Kolejnym warunkiem koniecznym do spełnienia, aby móc ubiegać się o zwrot podatku VAT z Niemiec w przypadku polskiej firmy, jest bycie czynnym podatnikiem VAT, który nie jest z tego podatku zwolniony. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to nie ma możliwości o ubieganie się zwrotu podatku z zagranicy. Ponadto istotną kwestią jest to, aby firma nie miała swojej siedziby w Niemczech ani też miejsca, w którym prowadzona jest stała działalność przez to przedsiębiorstwo. Taka firma nie może być też zarejestrowanym w Niemczech podatnikiem VAT, ponieważ w takiej sytuacji jest ona zobowiązana do odprowadzania tego podatku.

Formalności, których należy dopełnić, aby uzyskać zwrot podatku

Aby móc ubiegać się o zwrot podatku VAT z Niemiec należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie administracyjnym kraju, z którego chcemy uzyskać zwrot, jednakże nie trzeba tego robić bezpośrednio, a za pośrednictwem swoje urzędu skarbowego, w którym normalnie firma rozlicza swoje deklaracje VAT. Taki wniosek można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu e-Deklaracje. Aby uzyskać zwrot podatku VAT z Niemiec za dany rok, należy złożyć swoją deklarację najpóźniej 30 września roku następnego. Można oczywiście ubiegać się o zwrot za krótszy okres niż rok, ale minimalny czas to trzy miesiące (kwartał), a w przypadku składania wniosku o zwrot podatku za część roku kwota zwrotu nie może być niższa niż 400 euro. W przypadku rozliczania się na koniec roku za cały rok kalendarzowy można ubiegać się o zwrot już przy kwocie nie niższej niż 50 euro. Jeśli kwota faktur, za które chcemy otrzymać zwrot, przekracza 1000 euro bez VAT, to należy dołączyć je w formie załączników do deklaracji. W przypadku paliwa jest to kwota przekraczająca 250 euro bez VAT. O zwrot podatku VAT może ubiegać się za nas wyznaczony do tego pełnomocnik.Podobne:

Etykiety:

Udostępnij: