Jak złożyć pozew alimentacyjny?

Paź 6, 2016

Jak złożyć pozew alimentacyjny?

Czym właściwie są alimenty? Jest to obowiązek rodziców by zapewnić dziecku środki do życia do momentu uzyskania przez dziecko samodzielności. Nie znaczy to, że obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą osiągnięcia pełnoletniości dziecka. Może się dalej uczyć, lub zakończyło naukę, ale nie może znaleźć pracy. Obowiązek nadal trwa, regulują to odpowiednie przepisy.

Kto więc może wystąpić o alimenty? Kiedy może to zrobić? Czy musi to być rodzic czy samo dziecko też ma możliwość złożenia pozwu? Istnieją odpowiedzi na wszystkie te pytania.

Jak złożyć pozew?

Kiedy małżonkowie postanawiają się rozwieść kwestia alimentów jest z góry ustalana. Sąd w wyroku rozwodowym określa koszty, jakie każde z rodziców musi ponosić na utrzymanie dziecka. Wtedy rodzic, u którego dziecko mieszka otrzymuje alimenty do rąk własnych w terminach określonych w orzeczeniu.

Jeśli rodzice dziecka zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania nie są małżeństwem i nie mieszkają razem sytuacja jest inna. W takiej sytuacji rodzic, u którego dziecko się wychowuje ma prawo złożyć pozew o alimenty. Jeśli dziecko jest pełnoletnie może występować samodzielnie, jeśli nie robi to rodzic w jego imieniu. W pozwie należy zaznaczyć Sąd Rejonowy właściwy dla pozwanego, jego adres i dane osoby, w której imieniu składasz pozew. Do tego należy podać kwotę alimentacyjną i dzień, do którego pieniądze mają zostać wręczone. Należy pamiętać, że podana kwota powinna być określona w skali rocznej.

Ważne uzasadnienie

W pozwie alimentacyjnym bardzo ważne jest uzasadnienie. Należy podać argumenty uzasadniające, że pozwany będzie w stanie łożyć na utrzymanie dziecka. Niezwykle ważne jest opisanie swojej sytuacji majątkowej i stanu finansów pozwanego. Trzeba dokonać obliczeń kosztów utrzymania dziecka i poprzeć to odpowiednimi dokumentami. Przedstawić rachunki, zaświadczenia o zarobkach, faktury, relacje świadków.

Po dokładnej analizie potrzeb dziecka i możliwości finansowych pozwanego sąd przyzna alimenty. Zasądzona kwota może ulec zmianie, można żądać podwyższenia kwoty wraz z rosnącymi potrzebami dziecka. Jeśli też sytuacja majątkowa pozwanego ulegnie zmianie, może od wystąpić o zmniejszenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Utrzymanie dziecka

Każdy rodzic ma prawny obowiązek zapewnienia dziecku utrzymania do momentu uzyskania przez nie samodzielności. Obowiązek ten spada nie tylko na małżonków, rodzice nie muszą ze sobą mieszkać ani się widywać. Gdy któryś z rodziców nie jest w stanie utrzymać dziecka samodzielnie, może złożyć pozew alimentacyjny i wskazać w nim pozwanego. Najlepiej zrobić to przy udziale prawników, warto odwiedzić stronę tej kancelarii aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Należy podać właściwy Sąd Rejonowy, dane dziecka, w którego imieniu występujemy, adres pozwanego, wyliczoną kwotę alimentów i termin ich płacenia. Pozew musi zostać dokładnie uzasadniony i potwierdzony odpowiednimi dokumentami. Wtedy sąd po wnikliwej analizie przyzna właściwe świadczenia.Podobne:

Udostępnij: